Joanna Kamień

Doktor nauk prawnych, filolog polski, dyrektor – redaktor naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorka Podręcznika autora, współredaktor naukowy kilku książek, zajmuje się związkami prawa i literatury (law & literature).

Książki

Poznaj innych naszych autorów