Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prodziekan ds kształcenia. Specjalizuje się w zakresie obrotu nieruchomościami, problematyce prawnej urządzeń przesyłowych i prawie ochrony zdrowia.

Książki

Poznaj innych naszych autorów