Prawo

Prawo

137

produktów

 • Społeczni opiekunowie zabytków

 • Samorząd metropolitalny budowany od zadań

 • Prawo i literatura jako kierunek filozoficznoprawny

  77,70 
 • Wstęp do prawoznawstwa

  58,80 
 • Prawny moralizm w liberalnej demokracji

  48,30 
 • Educatio iuris – ars boni et aequi

  52,50 
 • Koncepcja jus post bellum w prawie międzynarodowym

  115,50 
 • Cyceron, Demostenes i Arystofanes dla prawników – zestaw

 • Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego

  52,50 
 • Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego

  144,90 
 • Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury

  65,10 
 • Zabytki nieruchome w rękach prywatnych

  65,10 
 • Arystofanes dla prawników

  39,90 
 • Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii

  69,30 
 • Lord Mansfield. Sędzią być! Wyd. 2

  63,00 
 • Demostenes dla prawników

  46,20 
 • Gdańskie Studia Prawnicze 2/2023

  32,40 
 • Cnoty sędziowskie. Refleksje prawnicze

  73,50 
 • Lex metropolitana. Rozwój ustawodawstwa metropolitalnego w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej

  52,50 
 • Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce

has been added to your cart.
Kasa