Włodzimierz Kwieciński

Pionier i prekursor karate tradycyjnego w Polsce. Uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym i Srebrnym Krzyżem zasługi. Odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą, najstarszym japońskim wyróżnieniem ustanowionym przez cesarza Mutsuhito.

Książki

Poznaj innych naszych autorów