Joanna Kamień

Doktor prawa, magister filologii polskiej, redaktor, od 2012 r. dyrektor – redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorka Podręcznika autora, współredaktor naukowy kilku książek, zajmuje się związkami prawa i literatury (law & literature).

Książki

Poznaj innych naszych autorów