Józef Bachórz

Profesor nauk humanistycznych, polski filolog specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku, zwłaszcza pozytywizmu; w latach 90. członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN; do 2000 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2004); autor licznych książek, znany z edycji krytycznej Lalki Bolesława Prusa oraz Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów