Współpracownicy

Współpracownicy

GRAFICY

Studio Spectro
https://studiospectro.pl

FOTOGRAF

REDAKTORZY

Marta Andrzejak
Ewelina Ewertowska
Anna Herzog-Grzybowska
Katarzyna Jopek
Aneta Lica
Krzysztof Lindstedt
Izabela Pałasz-Alwasiak
Sylwia Rumińska
Małgorzata Sowa-Grajewska
Michał Staniszewski
Jolanta Stecewicz
Piotr Styk
Anna Świtalska-Jopek
Małgorzata Tymorek
Joanna Wawrzyńczak

OPERATORZY DTP

Maksymilian Biniakiewicz
Michał Janczewski
Urszula Jędryczka
Wioletta Kowalska
Marek Smoliński
Mariusz Szewczyk