Historia

Historia

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zostało powołane w 1970 r. wraz z założeniem Uniwersytetu Gdańskiego jako jedna z jego jednostek organizacyjnych. Powstało z połączenia działów wydawniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.

Jest najstarszą i obecnie największą oficyną wydawniczą w północnej Polsce. Prowadzi działalność wydawniczą od ponad 50 lat. Zajmuje się publikowaniem monografii naukowych i popularnonaukowych, rozpraw habilitacyjnych, podręczników akademickich, czasopism naukowych, a także dzieł literackich. Co roku do grona autorów publikujących w Wydawnictwie dołączają nowe osoby nie tylko z Uniwersytetu Gdańskiego, ale też z innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych. Średnio rocznie wydajemy ok. 200 nowych tytułów.

Zależy nam na wspieraniu autorów w ich awansach naukowych, ale jednocześnie jednym z naszych celów jest popularyzowanie badań naukowych i upowszechnianie ich także wśród pasjonatów, nienaukowców oraz wydawanie książek związanych z naszym regionem. Dlatego staramy się, by w naszej ofercie znalazły się także książki popularnonaukowe. Wydawane przez nas publikacje dotyczą różnych dziedzin wiedzy, przy czym najwięcej jest książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wyznacznikiem wydawanych przez nas książek jest ich wysoka jakość merytoryczna i edytorska. Zespół Wydawnictwa tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się redakcją i korektą książek naukowych, a o estetykę dbają współpracujący z nami doświadczeni graficy i operatorzy DTP. Staranność i profesjonalizm w wydawaniu książek przekłada się na to, że wiele z naszych publikacji uzyskało prestiżowe nagrody lub nominacje do nich.

Dewizą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego jest łacińska sentencja Amor Librorum nos unit.

fot. S. Ciszek