Agata Borowska-Pietrzak

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia dotyczące motywacji pozamaterialnej pracowników, pomiaru satysfakcji zawodowej, zaangażowania w kreowaniu wartości kapitału ludzkiego, prewencji zjawiska wypalenia zawodowego, profilaktyki i diagnozy PTSD w środowisku pracy, budowania odporności psychicznej oraz badania uwarunkowań wchodzenia pokolenia Z na rynek pracy. Dyplomowana edukatorka z zakresu budowania odporności psychicznej certyfikowana przez Israel Community Stress Prevention Center. Autorka publikacji z zakresu współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi wykłady za granicą, m.in. na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja), UIT Quimper (Francja), Uniwersytecie w Kadyksie (Hiszpania) czy Budapest Business School (Węgry).

Książki

Poznaj innych naszych autorów