Nasi autorzy

Nasi autorzy

Jarosław Abramow-Newerly

Pisarz, dziennikarz, dramaturg, kompozytor, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych.

Mieczysław Abramowicz

Pisarz, historyk, aktor-lalkarz, reżyser teatru lalek, rzecznik prasowy Gdańskiej Gminy Żydowskiej.

Paweł Antonowicz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Józef Bachórz

Profesor nauk humanistycznych, polski filolog specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku, zwłaszcza pozytywizmu.

Monika Bąk

Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Bąkowski

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Adrianna Baran

Podróżniczka, z zawodu dietetyk, z powołania i misji — psychodietetyk; organizatorka zrzutki Zwierzaki w Podróży. W latach 2020-2022 sekretarz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Maciej Barczewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gregor Becker

Doktor nauk biologicznych, adiunkt na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Joanna Bednarz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym UG.

Wojciech Bizon

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse, profesor w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Błażejowski

Profesor nauk chemicznych, były Kierownik Katedry Chemii Fizycznej, obecnie Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Agata Borowska-Pietrzak

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Marceli Burdelski

Politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej.

Jan Burnewicz

Ekonomista, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Chaberek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1995-2020. Twórca „sopockiej szkoły logistyki”, specjalista w zakresie wsparcia logistycznego procesów gospodarczych i społecznych.

Hieronim Chojnacki

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany, pracownik Katedry Skandynawistyki Wydziału Filologicznego.

Stefan Chwin

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, powieściopisarz, krytyk i historyk literatury, a także eseista i grafik.

Janina Ciechanowicz-McLean

Prawniczka, prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jan Ciechowicz

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog, historyk teatru, krytyk teatralny i literaturoznawca, do przejścia na emeryturę kierował Katedrą Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.