Nasi autorzy

Nasi autorzy

Jarosław Abramow-Newerly

Pisarz, dziennikarz, dramaturg, kompozytor, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych.

Mieczysław Abramowicz

Pisarz, historyk, aktor-lalkarz, reżyser teatru lalek, rzecznik prasowy Gdańskiej Gminy Żydowskiej.

Paweł Antonowicz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Józef Bachórz

Profesor nauk humanistycznych, polski filolog specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku, zwłaszcza pozytywizmu.

Monika Bąk

Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Maciej Barczewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gregor Becker

Doktor nauk biologicznych, adiunkt na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojciech Bizon

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse, profesor w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Błażejowski

Profesor nauk chemicznych, były Kierownik Katedry Chemii Fizycznej, obecnie Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Marceli Burdelski

Politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej.

Jan Burnewicz

Ekonomista, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Chaberek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1995-2020. Twórca „sopockiej szkoły logistyki”, specjalista w zakresie wsparcia logistycznego procesów gospodarczych i społecznych.

Hieronim Chojnacki

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany, pracownik Katedry Skandynawistyki Wydziału Filologicznego.

Janina Ciechanowicz-McLean

Prawniczka, prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jan Ciechowicz

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog, historyk teatru, krytyk teatralny i literaturoznawca, do przejścia na emeryturę kierował Katedrą Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Czapiewski

Doktor ekonomii, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata Czechowska-Derkacz

Doktor nauk humanistycznych, specjalista PR, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

Tadeusz Dmochowski

Dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.