Informacje dla klientów

Informacje dla klientów

Pliki do druku prosimy przygotowywać w przestrzeni CMYK, spady 3-4 mm. Prosimy o przesyłanie plików w formacie pdf lub CorelDraw.

Pliki o pojemności do 5 Mb można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poligraf@ug.edu.pl

Większe pliki prosimy zgrywać na ftpa lub przesłać WeTransferem po uprzednim skontaktowaniu się z nami – potwierdzenie załadowania plików należy wysłać na adres: poligraf@ug.edu.pl.