Jerzy Zajadło

Prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego. Laureat wielu nagród, m.in.: Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznanej za książkę “Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” (Arche, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019) w kategorii wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów