Regulamin

Regulamin

Zasady działania Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz publikacji w Wydawnictwie UG są określone w Regulaminie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, przyjętym przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego 7 lipca 2021 r. Regulamin stanowi załącznik do uchwały Senatu UG nr 52/21

 

Regulamin Wydawnictwa UG*.pdf