Tomasz Bąkowski

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, autor blisko 200 publikacji dotyczących w szczególności prawnych aspektów gospodarki przestrzennej i procesu inwestycyjno-budowlanego, legislacji administracyjnej, zasad prawa administracyjnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów