Piotr Stepnowski

Profesor nauk chemicznych, od 2020 roku rektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2016–2020 prorektor ds. nauki UG, kierownik Katedry Analizy Środowiska. Bada mechanizmy rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także zajmuje się oceną toksykologiczną skutków ich występowania.

Książki

Poznaj innych naszych autorów