Prawo i literatura. Parerga

ISBN: 978-83-7865-824-5
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 434
Format: 140 x 210 mm
Pliki do pobrania

Prawo i literatura. Parerga

46,20 

Parerga – z greki parergon, czyli dzieło uboczne – to drobne utwory, przeważnie mało znane, niezaliczane do podstawowej twórczości autora. Dotychczas w polskiej literaturze prawniczej taki właśnie charakter miały prace poświęcone kierunkowi filozoficznoprawnemu, jakim jest law & literature. Inaczej na świecie – wielu znakomitych filozofów prawa, zwłaszcza z anglosaskiej, amerykańskiej kultury prawnej, uczyniło z prawa i literatury główny przedmiot swych dociekań i badań naukowych. Tu jednak podejście jest znacznie skromniejsze, choć cel, jaki przyświeca autorom i redaktorom, został określony dużo bardziej ambitnie. Otóż zbiór 31 artykułów prezentujących owe poboczne zainteresowania badawcze autorów pokazuje fascynującą przestrzeń badawczą i niezwykłe perspektywy dla dalszych studiów w nurcie tzw. literackiej szkoły prawa. Tym samym wartość całej książki przewyższa wartość poszczególnych elementów na nią się składających. Można mieć tylko nadzieję, że w ramach studiów nad estetyką prawa zagadnienia prawa i literatury na stałe zagoszczą w katalogu głównych tematów badawczych także polskich uczonych.

​„Monografia pt. Prawo i literatura. Parerga znacznie wzbogaca dorobek polskiej nauki w zakresie badań nad relacjami prawa i literatury. Badanie tych wzajemnych relacji uważam za bardzo wartościowe działanie przepojone głębokim humanizmem. Książka ta jest na tle dotychczasowych badań prowadzonych w Polsce pozycją wyjątkową. Stanowi interesującą spójną całość, metodologicznie i merytorycznie ujętą w dwóch aspektach: od prawa do literatury i od literatury do prawa. Efekty tych badań mogą być interesujące zarówno dla prawników, literaturoznawców, jak i szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych uczestnictwem w kulturze.”

z recenzji prof. Jadwigi Potrzeszcz

Książka ukazała się w serii wydawniczej Studia z Estetyki Prawa.

Recenzja w ArtPapier: Bocznymi drogami od prawa do literatury i z powrotem

Recenzja w czasopiśmie „Państwo i Prawo”: Odpowiednie dać rzeczy słowo

 

Informacje dodatkowe

Waga 533 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prawo i literatura. Parerga”