Konkurs wydawnictwa

Konkurs wydawnictwa

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 MAJA 2024 ROKU

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ NAUKOWĄ, DYDAKTYCZNĄ I PRZEDSTAWIAJĄCĄ REZULTATY PRACY DOKTORSKIEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego co roku ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa,
II. książka dydaktyczna,
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną recenzję/opinię o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

Zgłoszenia należy składać do 31 maja 2024 roku pocztą na adres Wydawnictwa lub przez e-mail: milena.szabat@ug.edu.pl.

 

Dotychczasowi laureaci konkursu

2023:

 • w kategorii książka naukowa: Zatoka Pucka. Tom I. Aspekty geologiczne i fizyczne, Zatoka Pucka. Tom II. Aspekty chemiczne, Zatoka Pucka. Tom III. Aspekty świata ożywionego, red. Jerzy Bolałek, Dorota Burska
 • w kategorii książka dydaktyczna: Tomasz Swebocki, Agnieszka Manikowska, Elżbieta Adamska, Daria Łada, Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Mieczysław Abramowicz, Teatr żydowski w Gdańsku 1876-1968

2022:

 • w kategorii książka naukowa: Anna Żeglińska za książkę Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, red. M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Patryk Kaczmarek za książkę Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego.

2020/2021:

 • w kategorii książka naukowa: Jakub H. Szlachetko za książkę Normatywny model samorządu metropolitalnego,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, red. Paweł Antonowicz,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Barbara Korwel-Lejkowska za książkę Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej.

2019:

 • w kategorii książka naukowa: Hanna Dymel-Trzebiatowska za książkę Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Nora i Andrzej Orłowscy za książkę El teatro en la clase…,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Żaneta Gwardzińska za książkę Egzekucja nadzoru konserwatorskiego.

2018:

 • w kategorii książka naukowa: Magdalena Nowak za książkę Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Regina Kasprzykowska i Franciszek Kasprzykowski za książkę Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Piotr Samól za książkę Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium.

2017:

 • w kategorii książka naukowa: Jerzy Zajadło za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Расскажи мне обо всём. Пособие по русскому языку в дружеской переписке, pod red. Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Roksana Blech za książkę O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne.

2016:

 • w kategorii książka naukowa: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Michał Z. Dankowski i Nora Orłowska za książkę Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Ewa Stawczyk za książkę Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej.

2015:

 • w kategorii książka naukowa: Paweł Antonowicz za Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Małgorzata Zielenkiewicz za Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu/ Mathematical applications in economics and management,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Ewelina Damps za książkę Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku 1801–1841.

2014/15:

 • w kategorii książka naukowa: Kamil Zeidler za Prawo ochrony zabytków,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Anna Szaniawska za Skorupiaki Bałtyku,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Barbara Forysiewicz za książkę Witkacy i muzyka.

2012/2013:

 • w kategorii książka naukowa: Ewa Rogowska-Cybulska za Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Wojciech Bęben za książkę Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura (dwie równorzędne nagrody).

Formularz zgłoszenia Konkurs WUG

Regulamin Konkursu Wydawnictwa UG