Informacje ogólne

Informacje ogólne

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE WYDANIA KSIĄŻKI, TAKIE JAK DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE FINANSOWANIE, USTALENIE PROCEDURY RECENZJI I ZŁOŻENIA KSIĄŻKI, NALEŻY UZGADNIAĆ Z SEKRETARZEM WYDAWNICTWA: WYDAWNICTWO@UG.EDU.PL)

1. Przed złożeniem książki do Wydawnictwa prosimy o przesłanie wypełnionej Ankiety wydawniczej książki na adres „Magdalena Karczewska” magdalena.karczewska@ug.edu.pl.

2. W celu wyznaczenia recenzenta prosimy o wypełnienie wniosku do Kolegium Redakcyjnego z prośbą o wyznaczenie recenzenta i przesłanie go na adres: wydawnictwo@ug.edu.pl. Kolegium Redakcyjne spotyka się raz w miesiącu i na każdym posiedzeniu rozpatruje wnioski złożone w miesiącu poprzedzającym zebranie Kolegium. W związku z tym prosimy o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem książki do Wydawnictwa.

3. Książkę przeznaczoną do wysłania do recenzji należy przesłać w pliku Word na adres wydawnictwo@ug.edu.pl (opcjonalnie – po uzgodnieniu z recenzentem, jeśli recenzent wymaga wydruku – przesłać do sekretariatu Wydawnictwa jednostronny wydruk w formacie A4), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji wydawniczej.

 

Tekst powinien mieć następujące parametry:

  • czcionka – Times New Roman 12 pkt;
  • interlinia – 1,5 wiersza;
  • marginesy – 2,5 cm;
  • wyrównanie do lewego i prawego marginesu.
  • Wydruku książki proszę nie bindować.

4. Książkę po recenzji, z uwzględnionymi uwagami recenzenta oraz z odpowiedzią na recenzję, należy przesłać do Wydawnictwa w wersji elektronicznej na adres mailowy wydawnictwo@ug.edu.pl (opcjonalnie – po uzgodnieniu z Wydawnictwem – złożyć wydruk. Obie wersje muszą być ze sobą zgodne).

5. W wypadku korzystania ze zdjęć, grafik i innych materiałów, które mogłyby być objęte prawem autorskim, niezbędne jest przedłożenie do Wydawnictwa wraz z książką zgody na ich wykorzystanie w publikacji.

6. Okładki książek są projektowane przez zespół grafików na stałe współpracujących z Wydawnictwem, które może skorzystać z sugestii autora odnośnie do okładki książki, ale o ostatecznej formie okładki decyduje Wydawnictwo.

 

Wydawnictwo nie przyjmuje od autorów projektów okładek ani nie podejmuje współpracy z grafikami spoza stałego zespołu Wydawnictwa.