Leszek Reszka

Doktor nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce wsparcia logistycznego, w szczególności podejmowania decyzji menedżerskich w logistyce, prognozowania i optymalizacji oraz dydaktyki logistyki.

Współredagowane przez autora publikacje pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych dostępne są poniżej:

cz. XXII

cz. XXI cz. XX

cz. XIX

cz. XVIII cz. XVII cz. XVI

cz. XV

cz. XIV cz. XIII cz. XII cz. XI

cz. X

Książki

Poznaj innych naszych autorów