Leszek Reszka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce wsparcia logistycznego, w szczególności podejmowania decyzji menedżerskich w logistyce, prognozowania i optymalizacji oraz dydaktyki logistyki.

Współredagowane przez autora publikacje pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych dostępne są poniżej:

Książki

Poznaj innych naszych autorów