Cyceron, Demostenes i Arystofanes dla prawników – zestaw

Rok wydania: 2023
Liczba stron:
Format:

Cyceron, Demostenes i Arystofanes dla prawników – zestaw

Trzy książki prof. Jerzego Zajadły poświęcone postaciom starożytnej Grecji i Rzymu: wybitnemu mówcy, dowódcy wojskowemu i filozofowi Cyceronowi; mówcy i politykowi Demostenesowi oraz greckiemu komediopisarzowi Arystofanesowi. Odwołując się do ich twórczości, Jerzy Zajadło nie tylko wskazuje na wielowiekowe tradycje humanistyczne, które stoją u podstaw współczesnych uniwersytetów, ale też stara się czerpać z nich inspirację dla współczesnej myśli prawniczej.

Cyceron dla prawników (2019)

W świadomości współczesnych prawników Marcus Tullius Cicero (Cyceron) przetrwał głównie za sprawą swoich krótkich sentencji. Dzięki specyficznej rytmiczności języka łacińskiego łatwo wpadają nam w ucho i urzekają lapidarnością i syntetycznością, a jednocześnie niejednokrotnie przemawia przez nie zakumulowana przez wieki w prawie i nauce prawa niezwykła mądrość filozoficznoprawna. Możemy nie znać szczegółowo treści dzieł, listów czy mów politycznych i procesowych Cycerona, ale mimo to we współczesnym języku prawniczym często cytujemy jego wypowiedzi – ich przesłanie zdaje się bowiem w niektórych przypadkach ponadczasowe i uniwersalne. Warto przyjrzeć się niektórym z nich chociażby po to, by zrozumieć ich sens, zarówno ten, w jakim były pierwotnie użyte, jak i ten, w jakim my je dzisiaj stosujemy.

ISBN: 978-83-7865-931-0

liczba stron: 200

format: 140 x 210 mm

Demostenes dla prawników (2023)

Kardynalne cechy procedur sądowych, jak bezstronność, jawność, domniemanie niewinności, kontradyktoryjność, równość stron, skargowość, instancyjność, mają swoje źródło w prawie starożytnych Aten. Badaczy prawa do dziś inspiruje też ustrój ateńskich sądów i sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości. (…) Osobliwością, a wręcz fenomenem prawa ateńskiego był niezawodowy (amatorski) charakter wymiaru sprawiedliwości. Sędziami byli obywatele Aten, którzy prawo poznawali na podstawie mów wygłaszanych przez strony procesowe. Autor trafnie wskazuje na potrzebę poszerzenia refleksji prawie o dorobek pozostawiony przez starożytne Ateny. Osoba Demostenesa i napisane przez niego mowy stanowią zaś dobry materiał do oceny współczesnego prawa, a zwłaszcza autorytarnych zmian dokonanych w polskim prawie.

Z recenzji prof. Jerzego Skorupki

ISBN: 987-83-8206-555-8

liczba stron: 199

format: 140 x 210 mm

Arystofanes dla prawników (2023)

Nie jest prawdą, że ta książka, to „tylko garść refleksji, jakie przy lekturze fascynujących komedii Arystofanesa mogą się nasunąć, w sposób bardziej lub mniej uprawniony, współczesnemu teoretykowi i filozofowi prawa”. To znakomita panorama greckiej demokracji, jej przywar i zaskakujących analogii do dziwactw świata, w którym żyjemy. Można ją także nieco inaczej scharakteryzować: perfekcyjnie udokumentowana, erudycyjna w najwyższym stopniu, napisana z niezwykłą swadą i bystrością, charakteryzującymi wszystkie dzieła profesora Jerzego Zajadły, najwybitniejszego polskiego filozofa i teoretyka prawa, uczonego o wymiarze europejskim.

Z recenzji prof. Stanisława Waltosia

ISBN: 978-83-8206-579-4

liczba stron: 136

format: 170 x 240 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cyceron, Demostenes i Arystofanes dla prawników – zestaw”