Jerzy Zajadło

Prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego. Laureat wielu nagród, m.in.: Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznanej za książkę “Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” (Arche, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019) w kategorii wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych.

Książki

 • Demostenes dla prawników

  46,20 
 • Lord Mansfield. Sędzią być! Wyd. 2

  63,00 
 • Philosophy of Law

 • Arystofanes dla prawników

  39,90 
 • Cyceron, Demostenes i Arystofanes dla prawników – zestaw

 • Educatio iuris – ars boni et aequi

  52,50 
 • Wstęp do prawoznawstwa

  58,80 
 • Minima Iuridica. Reflections on Certain Legal (Un)commonplaces

  84,00 
 • Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy – prawo – symbole

  63,00 
 • Prawo i literatura. Parerga

  46,20 
 • Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa

  73,50 
 • Cyceron dla prawników

  42,00 
 • Judges nad Slaves. Sketches from the Philosophy of Law

  73,50 
 • Lord Mansfield. To Be a Judge!

  60,90 

Poznaj innych naszych autorów