Tatiana Kananowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego i translatoryki, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów