Aleksandra Klimkiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie lingwistyki edukacyjnej, lingwokulturologii, nowych zjawisk językowych w rosyjskiej przestrzeni internetowej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów