Joanna Mampe

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktyki (nauczania języka rosyjskiego, akwizycji języka i badań empirycznych) i językoznawstwa (komunikologia, pragmalingwistyka, socjolingwistyka).

Książki

Poznaj innych naszych autorów