Adam Jarosz

Doktor nauk humanistycznych, slawista, germanista, tłumacz, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu europejskiego modernizmu – zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

Książki

Poznaj innych naszych autorów