Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 7

ISBN: 978-83-8206-387-5
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 194
Format: 170 x 240 mm

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 7

39,90 

Teksty zebrane w siódmym tomie z cyklu Perswazja językowa w różnych dyskursach stanowią dorobek III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa. Człowiek. Świat. Perswazja językowa w różnych dyskursach”.

W dobie kryzysów politycznych i wstrząsów społecznych, kardynalnych zmian w codziennym funkcjonowaniu socium, w tym też ze względu na politykę izolacyjną w warunkach pandemii, studiowanie mechanizmów perswazji językowej w dyskursie publicznym zyskuje szczególne znaczenie. Zgodnie z trafną myślą Roberta Mayera sztuka wywierania wpływu polega na odczytywaniu ludzkich potrzeb – komunikacyjnych, społeczno-politycznych, integracyjnych, edukacyjnych, psychologicznych, uświadamianiu ludziom tych potrzeb i zaspokajaniu ich. Aktualna sytuacja socjokulturowa tworzy sprzyjające warunki do kształtowania przez platformy polityczne, media, Internet czy nowoczesne narzędzia dydaktyczne postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Komunikacja perswazyjna to zjawisko związane z interakcyjnym charakterem języka, rządzące się pewnymi zasadami, którego opis wymaga również szczegółowych badań kulturowych i uwzględnienie wielowymiarowego (politycznego, historycznego, kulturowego, psychologicznego) kontekstu wypowiedzi, gdyż język z jednej strony jest narzędziem porozumiewania się ludzi, a z drugiej zaś jest reprezentatywny wobec rzeczywistości, będąc systemem znaków symbolicznych odzwierciedlających tę rzeczywistość. Znak jest tworzony intencjonalnie, w celu wywołania określonego zachowania, uczucia lub emocji. W związku z powyższym zjawisko perswazji stanowi niezwykle szeroki obszar komunikacji, w którym określenie granic i klasyfikacja różnych działań perswazyjnych należy do najtrudniejszych zadań w badaniach procesu komunikacji językowej.

Zamieszczone w niniejszej monografii teksty są wynikiem przemyśleń i doświadczeń naukowych przedstawicieli różnych dziedzin i szkół badawczych, którzy pochylili się nad analizą pragmatykonu wieloaspektowego zjawiska oddziaływania językowego. Na całość publikacji składa się kilkadziesiąt podrozdziałów poświęconych – w odmiennej perspektywie – szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji.

Informacje dodatkowe

Waga 333 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 7”