Wojciech Zalewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, od 2018 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, specjalista w zakresie kryminologii i prawa karnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów