Tadeusz Maciejewski

Historyk prawa, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu historii państwa i prawa, znawca prawa Gdańska i dawnych systemów prawnych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów