Mariusz Bogusz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów