Ryszard Wenzel

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, anglista, twórca Gdańskiej Szkoły Metodyki. Zajmuje się filozofią edukacji, metodyką nauczania języków obcych i dwujęzycznością świadomą.

Książki

Poznaj innych naszych autorów