Karolina Janczukowicz

Doktor nauk humanistycznych, anglista, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dydaktyką języka drugiego i psycholingwistyką, zwłaszcza związkiem między rozwojem twórczym i językowym.

Książki

Poznaj innych naszych autorów