Adam Bochentyn

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, sektora pozarządowego i partycypacji społecznej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów