Marcin Pliński

Biolog morza i fykolog, profesor nauk przyrodniczych. Specjalista w zakresie ekologii morza i oceanologii, badacz ekologii Bałtyku. Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”.

Książki

Poznaj innych naszych autorów