Ewa Łączyńska-Bartoszek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjalistka w zakresie historii gospodarczej i społecznej, dotyczącej głównie Gdańska w epoce nowożytnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów