Andrzej Groth

Historyk, profesor nauk humanistycznych. Specjalista w zakresu historii nowożytnej Polski, dziejów Prus Królewskich i historii powszechnej XVI–XVIII wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów