Dariusz Kaczor

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie badań nad miastami i społecznościami miejskimi Europy Północnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów