Alicja Komorowska-Zielony

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie wczesnej edukacji, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów