Grażyna B. Tomaszewska

Pracownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Literaturoznawczyni oraz dydaktyk literatury i tekstów kultury. Autorka monografii: Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej (2000), Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu” (2007), Zagubiona przestrzeń i co dalej… (2013), Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła (2019), Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach (2021).

Książki

Poznaj innych naszych autorów