Ewa Badyda

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Zakładzie Języka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w glottodydaktyce, semantyce tekstu artystycznego, leksyce współczesnej polszczyzny i interferencjach językowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów