Ewa Badyda

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Zakładzie Języka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w glottodydaktyce, semantyce tekstu artystycznego, leksyce współczesnej polszczyzny i interferencjach językowych.

Książki

  • Poradnia językowa, słucham… 2

    33,60 
  • Słowotwórstwo w systemie i w tekście

    39,90 

Poznaj innych naszych autorów