Piotr Gajewski

Doktorant w dziedzinie prawa podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim.

Książki

Poznaj innych naszych autorów