Nasi autorzy

Nasi autorzy

Andrzej Moś

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata Możejko

Historyk, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Marta Noińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Nowak

Historyk, doktor habilitowany nauk nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Polski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Omilanowska

Profesor nauk humanistycznych, historyk sztuki, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG.

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Ekonomistka, inżynier, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor uczelni, Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego i Katedry Transportu i Handlu Morskiego.

Nora Orłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Ostrowska

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Paweł M. Owsianny

Doktor nauk biologicznych, specjalista z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów słodko- i słonowodnych, taksonomii i ekologii glonów.

Ewa Oziewicz

Profesor nauk ekonomicznych, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.

Urszula Patocka-Sigłowy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Barbara Pawłowska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Paweł Petasz

Doktor nauk prawnych, prawnik, adwokat, wieloletni wykładowca uniwersytecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Marta Pięta-Chrystofiak

Pedagog resocjalizacyjny, asystent w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji. Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum”.

Marcin Pliński

Biolog morza i fykolog, profesor nauk przyrodniczych. Specjalista w zakresie ekologii morza i oceanologii, badacz ekologii Bałtyku.

Anna Podolska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Przylipiak

Filmoznawca, historyk i teoretyk filmu. Profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Leszek Reszka

Doktor nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Roberto Riccardi

Generał brygady, urodzony w Bari we Włoszech, mieszka w Rzymie, aktualnie dowodzi specjalną jednostką Carabinieri ds. ochrony dziedzictwa kultury (Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale).

Małgorzata Rocławska-Daniluk

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Profesor Uniwersytetu Gdańskieg

Ryszard Rutka

Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.