Nasi autorzy

Nasi autorzy

Ewa Oziewicz

Profesor nauk ekonomicznych, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.

Urszula Patocka-Sigłowy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Barbara Pawłowska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Paweł Petasz

Doktor nauk prawnych, prawnik, adwokat, wieloletni wykładowca uniwersytecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcin Pliński

Biolog morza i fykolog, profesor nauk przyrodniczych. Specjalista w zakresie ekologii morza i oceanologii, badacz ekologii Bałtyku.

Anna Podolska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Przylipiak

Filmoznawca, historyk i teoretyk filmu. Profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Leszek Reszka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Roberto Riccardi

Generał brygady, urodzony w Bari we Włoszech, mieszka w Rzymie, aktualnie dowodzi specjalną jednostką Carabinieri ds. ochrony dziedzictwa kultury (Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale).

Ryszard Rutka

Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Mikołaj Rychło

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, pracuje w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki.

Maciej Rydel

Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa; właściciel zbioru ikonografii polskich dworów. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Justyna Siemionow

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Doktor habilitowana nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii, profesor w Instytucie Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Snarski

Doktor nauk prawnych, prawnik i filozof, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Stefaniuk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Tadeusz Stegner

Historyk, profesor nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Stepnowski

Profesor nauk chemicznych, od 2020 r. rektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2016–2020 prorektor ds. nauki UG, kierownik Katedry Analizy Środowiska.

Tomasz Swoboda

Romanista, doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Literatur Romańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, eseista i tłumacz.

Anna Szaniawska

Profesor w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewelina Szatkowska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.