Urszula Patocka-Sigłowy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Pracowni Badań nad Komunikowaniem Politycznym. Specjalistka w zakresie komunikacji politycznej, języka polityki i mediów, genologii językowej i marketingu politycznego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów