Nasi autorzy

Nasi autorzy

Grzegorz Szczodrowski

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jakub Szlachetko

Doktor nauk prawnych, prawnik, administratywista, geograf przestrzenny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji.

Andrzej Szmyt

Profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, w latach 1996-2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Szreder

Profesor nauk ekonomicznych, statystyk, kierownik Katedry Statystyki i dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Grażyna B. Tomaszewska

Pracownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Literaturoznawczyni oraz dydaktyk literatury i tekstów kultury.

Piotr Uziębło

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji UG.

Jean Ward

Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Anglojęzyczną w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Małgorzata Joanna Węgrzak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Aleksandra Wierucka

Doktor nauk humanistycznych, antropolog i kulturoznawca. Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Wiśniewska

Profesor i kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Wiśniewski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcin M. Wiszowaty

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Katarzyna Wojan

Językoznawczyni, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Wróbel

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło

Prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Zbigniew Żakiewicz

Pisarz, publicysta, rusycysta i historyk literatury rosyjskiej. Eseista, autor książek dla dzieci i autor prozy z tzw. nurtu literatury kresowej.

Wojciech Zalewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, od 2018 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Anna Żeglińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-archiwistyki, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Kamil Zeidler

Profesor dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Zielińska-Głębocka

Ekonomistka, profesor w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Julia Ziółkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.