Nasi autorzy

Nasi autorzy

Ryszard Rutka

Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Mikołaj Rychło

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, pracuje w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki.

Maciej Rydel

Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa; właściciel zbioru ikonografii polskich dworów. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Katarzyna Schatt-Babińska

Doktor nauk humanistycznych, historyk, laureatka XXII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Justyna Siemionow

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Doktor habilitowana nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii, profesor w Instytucie Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Snarski

Doktor nauk prawnych, prawnik i filozof, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Damian Staniszewski

Absolwent historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Damian Staniszewski im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Tomasz Stefaniuk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Tadeusz Stegner

Historyk, profesor nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Stepnowski

Profesor nauk chemicznych, od 2020 r. rektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2016–2020 prorektor ds. nauki UG, kierownik Katedry Analizy Środowiska.

Tomasz Swoboda

Romanista, doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Literatur Romańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, eseista i tłumacz.

Anna Szaniawska

Profesor w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewelina Szatkowska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Grzegorz Szczodrowski

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jakub Szlachetko

Doktor nauk prawnych, prawnik, administratywista, geograf przestrzenny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji.

Andrzej Szmyt

Profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, w latach 1996-2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Szreder

Profesor nauk ekonomicznych, statystyk, kierownik Katedry Statystyki i dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Grażyna B. Tomaszewska

Pracownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Literaturoznawczyni oraz dydaktyk literatury i tekstów kultury.

Piotr Uziębło

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji UG.

Jean Ward

Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Anglojęzyczną w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim.