Nasi autorzy

Nasi autorzy

Tadeusz Stegner

Historyk, profesor nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Stepnowski

Profesor nauk chemicznych, od 2020 r. rektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2016–2020 prorektor ds. nauki UG, kierownik Katedry Analizy Środowiska.

Tomasz Swoboda

Romanista, doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Literatur Romańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, eseista i tłumacz.

Anna Szaniawska

Profesor w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewelina Szatkowska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Grzegorz Szczodrowski

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jakub Szlachetko

Doktor nauk prawnych, prawnik, administratywista, geograf przestrzenny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji.

Andrzej Szmyt

Profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, w latach 1996-2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Mirosław Szreder

Profesor nauk ekonomicznych, statystyk, kierownik Katedry Statystyki i dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Grażyna B. Tomaszewska

Pracownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Literaturoznawczyni oraz dydaktyk literatury i tekstów kultury.

Piotr Uziębło

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji UG.

Jean Ward

Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Anglojęzyczną w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Małgorzata Joanna Węgrzak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Aleksandra Wierucka

Doktor nauk humanistycznych, antropolog i kulturoznawca. Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Wiśniewska

Profesor i kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Wiśniewski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcin M. Wiszowaty

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Katarzyna Wojan

Językoznawczyni, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Wróbel

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło

Prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Zbigniew Żakiewicz

Pisarz, publicysta, rusycysta i historyk literatury rosyjskiej. Eseista, autor książek dla dzieci i autor prozy z tzw. nurtu literatury kresowej.