Małgorzata Omilanowska

Profesor nauk humanistycznych, historyk sztuki, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG, w latach 2012–2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014–2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego, specjalistka w zakresie historii architektury XIX i XX w.

Książki

 • Porta Aurea 17

 • Porta Aurea 10

 • Porta Aurea 9

 • Porta Aurea 11

 • Porta Aurea 12

 • Porta Aurea 13

 • Porta Aurea 14

 • Porta Aurea 15

 • Porta Aurea 20

  43,20 

Poznaj innych naszych autorów