Małgorzata Omilanowska

Profesor nauk humanistycznych, historyk sztuki, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG, w latach 2012–2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014–2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego, specjalistka w zakresie historii architektury XIX i XX w.

Książki

    Sorry, no posts matched your criteria.

Poznaj innych naszych autorów