Nasi autorzy

Nasi autorzy

Wiesława Makać

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca w Katedrze Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

David Malcolm

Literaturoznawca, tłumacz, profesor w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Joanna Mampe

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego na Wydziale Filologicznym UG.

Magdalena Marcinkowska

Doktor nauk prawnych, prawnik i politolog, w latach 2018-2020 zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Magdalena Markiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Katedry Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Maria Matusiewicz

Doktor, pracownik Katedry Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Włodzimierz Meissner

Profesor doktor habilitowany nauk biologicznych, kierownik Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Maria Mendel

Profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Maciej Michalski

Historyk i teoretyk literatury, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Mikiciuk

Doktor habilitowany, literaturoznawca, filolog, profesor w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG.

Izabela Morska

Doktor habilitowana w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pisarka i kulturoznawczyni.

Andrzej Moś

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata Możejko

Historyk, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Marta Noińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Nowak

Historyk, doktor habilitowany nauk nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Polski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Omilanowska

Profesor nauk humanistycznych, historyk sztuki, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG.

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Ekonomistka, inżynier, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor uczelni, Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego i Katedry Transportu i Handlu Morskiego.

Nora Orłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewa Oziewicz

Profesor nauk ekonomicznych, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.

Urszula Patocka-Sigłowy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.