Nasi autorzy

Nasi autorzy

Magdalena Markiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Katedry Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Włodzimierz Meissner

Profesor doktor habilitowany nauk biologicznych, kierownik Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Maria Mendel

Profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Maciej Michalski

Historyk i teoretyk literatury, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Mikiciuk

Doktor habilitowany, literaturoznawca, filolog, profesor w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG.

Izabela Morska

Doktor habilitowana w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pisarka i kulturoznawczyni.

Andrzej Moś

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata Możejko

Historyk, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Marta Noińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Nowak

Historyk, doktor habilitowany nauk nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Polski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Omilanowska

Profesor nauk humanistycznych, historyk sztuki, Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UG.

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Ekonomistka, inżynier, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor uczelni, Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego i Katedry Transportu i Handlu Morskiego.

Nora Orłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewa Oziewicz

Profesor nauk ekonomicznych, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.

Urszula Patocka-Sigłowy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Barbara Pawłowska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcin Pliński

Biolog morza i fykolog, profesor nauk przyrodniczych. Specjalista w zakresie ekologii morza i oceanologii, badacz ekologii Bałtyku.

Mirosław Przylipiak

Filmoznawca, historyk i teoretyk filmu. Profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Leszek Reszka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ryszard Rutka

Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.