Mirosław Przylipiak

Filmoznawca, historyk i teoretyk filmu. Profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UG. Specjalista w zakresie filmu dokumentalnego i historii myśli filmowej. Autor licznych publikacji z zakresu teorii i historii kina.

Książki

Poznaj innych naszych autorów