Nasi autorzy

Nasi autorzy

Mirosław Czapiewski

Doktor ekonomii, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata Czechowska-Derkacz

Doktor nauk humanistycznych, specjalista PR, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

Liwia Delińska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Tadeusz Dmochowski

Dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Dziadkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Patrycjusz Dziczek

W 2011 roku ukazał się jego debiutancki tomik poezji Polowanie na malinowy śnieg.

Krystyna Dziworska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Inwestycji i nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Lucyna Falkowska

Oceanolog, profesor specjalizująca się w chemii atmosfery, oceanografii chemicznej oraz ochronie środowiska morskiego.

Agnieszka Gajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, mediator.

Bartłomiej Gliniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Iwona Głażewska

Dr hab. inż., prof. UG na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się badaniami z zakresu genetyki populacji zwierząt udomowionych.

Magdalena Grabowska

Językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Alicja Jagielska-Burduk

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz kierownik Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO na Uniwersytecie Opolskim.

Karolina Janczukowicz

Doktor nauk humanistycznych, anglista, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Iwona Janicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Arkadiusz Janicki

Doktor habilitowany nauk historycznych, profesor w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Jankau

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Małgorzata Jarmułowicz

Teatrolog, doktor habilitowany, profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej UG.