Nasi autorzy

Nasi autorzy

Hanna Dymel-Trzebiatowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Dziadkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Krystyna Dziworska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Inwestycji i nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Lucyna Falkowska

Oceanolog, profesor specjalizująca się w chemii atmosfery, oceanografii chemicznej oraz ochronie środowiska morskiego.

Agnieszka Gajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Bartłomiej Gliniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Grabowska

Językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Alicja Jagielska-Burduk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz kierownik Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO na Uniwersytecie Opolskim.

Iwona Janicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Arkadiusz Janicki

Doktor habilitowany nauk historycznych, profesor w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Jankau

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Małgorzata Jarmułowicz

Teatrolog, doktor habilitowany, profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej UG.

Anna Jurkowska-Zeidler

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Irena Kadulska

Profesor nauk humanistycznych, były pracownik Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Edward Kajdański

Urodzony w Harbinie pisarz, malarz, dyplomata i dziennikarz, wieloletni wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, zwany polskim Michałem Boymem.

Joanna Kamień

Filolog polski, redaktor, od 2012 r. dyrektor – redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Tatiana Kananowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego i translatoryki, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Karczmarzyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zbigniew Kaźmierczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Luiza Kliczkowska

Prawnik, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.