Magdalena Nowak

Historyk, doktor habilitowany nauk nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Polski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka historii Polski XIX i XX wieku, stosunków narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, stosunków polsko-ukraińskich oraz relacji między Kościołami katolickimi obrządków łacińskiego i greckiego. Autora wielu publikacji z zakresu historii oraz  biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym”.

Książki

Poznaj innych naszych autorów