Andrzej Moś

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie, autor m.in. przekładu Kodeksu dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów